TPHCM ứng phó với biến đổi khí hậuTPHCM sẽ lồng ghép các yếu tố biến đổi khí hậu vào các Chiến lược, Chương trình, Quy hoạch và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố với điều kiện cụ thể phù hợp với giai đoạn 2017-2020.

TPHCM xây dựng năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho cộng đồng.

UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

TPHCM đặt các mục tiêu: Lồng ghép các yếu tố biến đổi khí hậu vào các Chiến lược, Chương trình, Quy hoạch và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của TPHCM với điều kiện cụ thể phù hợp với giai đoạn 2017-2020; đánh giá được mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tại TPHCM và mức độ tác động của biến đổi khí hậu đối với các lĩnh vực, ngành nghề; xây dựng và triển khai các chương trình, dự án nhằm thích nghi và giảm thiểu thiệt hại do tác động của biến đổi khí hậu, giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong 10 lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội; nâng cao khả năng hợp tác quốc tế và thu hút đầu tư trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường công tác quản lý và nỗ lực triển khai các hoạt động giảm phát thải…

Bên cạnh đó, TPHCM đã xây dựng nhiều giải pháp triển khai Kế hoạch. Đó là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong xây dựng năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu của TPHCM. Tăng cường quản lý nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu. Mở rộng hợp tác, hội nhập quốc tế để đẩy mạnh các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, hợp tác đầu tư và triển khai các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu…

Nguồn: chinhphu.vn

Tin khác đã đăng