Từ 3/4, Hà Nội thanh tra việc quản lý, sử dụng đất nông, lâm trườngỦy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định thành lập Đoàn thanh tra liên ngành về công tác quản lý và sử dụng đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh, nhằm chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố.Thời hạn thanh tra là 70 ngày, tính từ ngày 3/4/2017.

Đoàn thanh tra liên ngành về công tác quản lý và sử dụng đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh, gồm 7 thành viên, do ông Bùi Văn Định, Phó Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội là trưởng đoàn.

Tham dự đoàn thanh tra còn có đại diện Thanh tra thành phố, đại diện Chi cục Quản lý đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường, và đại diện Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra, kết luận việc quản lý và sử dụng đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh theo Kế hoạch thanh tra số 3001/KH-TTCP ngày 14/11/2016 của Thanh tra Chính phủ để chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn thành phố theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng