Xây dựng cơ chế, chính sách đột phá cho TPHCMSau buổi làm việc với Viện Kinh tế Việt Nam, UBND TPHCM đã yêu cầu các cơ quan chức năng xây dựng Đề án “Cơ chế, chính sách đột phá để Thành phố phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc, thực hiện tốt vai trò trung tâm đối với vùng và cả nước theo Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị” dựa trên các đặc điểm và định hướng phát triển Thành phố trong những năm tới.

Theo đó, Thành phố là trung tâm nhiều mặt của cả nước với mức độ đô thị hóa cao. Quy mô dân số ngày càng tăng chủ yếu do nhập cư, đã tạo áp lực rất lớn cho hạ tầng kinh tế – xã hội, nhưng trách nhiệm của Thành phố vì cả nước phải chăm lo cho mọi tầng lớp nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Về lâu dài, cần kiểm soát dân số và nhập cư bằng các biện pháp, công cụ kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ, ưu tiên các ngành có hàm lượng khoa học công nghệ và giá trị gia tăng cao, chú trọng lĩnh vực dịch vụ, xuất khẩu, chuyển dịch và phân bố hợp lý các ngành khai thác tài nguyên và thâm dụng lao động trong thực hiện liên kết vùng nhằm phát huy thế mạnh của từng vùng trong phát triển và phân bố nguồn lực.

Phát triển Thành phố trên nền khởi nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo. Phấn đấu đến năm 2020 có 500.000 doanh nghiệp hoạt động theo hướng mở rộng quy mô hoạt động, định hướng các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực Thành phố đang khuyến khích, đơn giản hóa các thủ tục tạo môi trường đầu tư thuận lợi thu hút các tập đoàn đa quốc gia. Thành phố sẽ hình thành các tập đoàn tư nhân lớn mạnh, gắn kết với doanh nghiệp trong nước và công nghiệp hỗ trợ, đổi mới sáng tạo, sử dụng công nghệ hiện đại.

Thành phố cũng phát triển du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, với các sản phẩm đặc trưng, độc đáo, mới lạ. Việc hình thành các trung tâm thương mại, các khu vực kinh doanh ngành hàng tập trung… phải kết nối với các tour du lịch nội thị, liên kết (hàng không, vận chuyển, khách sạn, nhà hàng, điểm đến,…)

Đề án cần có cơ chế, chính sách đột phá cho Thành phố về ngân sách, đầu tư… phù hợp với điều kiện của Thành phố, xây dựng chính sách phát triển và cơ chế điều phối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng đô thị TPHCM. Trọng tâm là quy hoạch phân bổ lực lượng sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường… và xây dựng cơ chế điều phối giữa các địa phương.

Theo vpub.hochiminhcity.gov.vn

 

 

Tin khác đã đăng