Xây dựng đơn giá tạm thời cho công tác thu gom, vệ sinh thùng rác công cộngUBND TPHCM đã chỉ đạo UBND các quận-huyện điều tra, khảo sát hiện trạng và đề xuất mạng lưới thùng rác công cộng trên địa bàn quản lý; gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp thành mạng lưới vị trí thùng rác công cộng trên địa bàn Thành phố để trình UBND Thành phố phê duyệt.

UBND các quận-huyện cần chỉ đạo Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận-huyện hoặc đơn vị trúng thầu cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thực hiện đầu tư thùng rác công cộng trên địa bàn quản lý theo mạng lưới thùng rác công cộng đã được phê duyệt; tổ chức kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình lắp đặt thùng rác công công trên địa bàn quản lý; kiểm tra, giám sát quá trình vận hành đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng thùng rác công cộng hiệu quả…

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các sở-ngành chức năng hướng dẫn, thẩm định và tổng hợp mạng lưới thùng rác công cộng do UBND các quận-huyện đề xuất; theo dõi, tổng hợp về tiến độ, kết quả đầu tư lắp đặt thùng rác công cộng của các quận-huyện.

Trước mắt, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng đơn giá tạm thời cho công tác thu gom, vệ sinh thùng rác công cộng trên địa bàn Thành phố, trình UBND TPHCM

Nguồn: vpub.hochiminhcity.gov.vn

Tin khác đã đăng