Bảo vệ môi trường nước: Ngày làm sạch hồ Hà NộiHàng ngàn tình nguyện viên là sinh viên, thanh niên Hà Nội cùng chung tay trong “Ngày làm sạch hồ Hà Nội” vào cuối tuần qua.

Nguồn: Nhân dân

Tin khác đã đăng