Lễ khoan kích ống ngầm đường kính D3200Đầu khoan kích ống đường kính D3200 đã vào giếng nhận đánh dấu sự thành công của công trình: “khoan kích ống ngầm đường kính D3200"

Toàn cảnh công trình: khoan kích ống ngầm đường kính D3200

Tin khác đã đăng