Liên hệ

BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ DỰ ÁN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ : Lầu 8, số 12 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08)3 9142.903

Fax : (08) 393142.903