Bộ Tài nguyên và Môi trường: Tổ chức Giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp năm 2016Sắp tới vào ngày 7/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức Giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp năm 2016 với chủ đề: “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp”.

Giao lưu trực tuyến với Nhân dân và doanh nghiệp được Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện từ năm 2005, là kênh thông tin quan trọng nhằm tiếp nhận, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, phát hiện và tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cùng các Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thành công 16 đợt giao lưu trực tuyến với Nhân dân và doanh nghiệp với gần 531.000 lượt người truy cập vào Hệ thống giao lưu trực tuyến của Bộ và trên 580.000 lượt người truy cập vào các trang giao lưu trực tuyến của các Sở Tài nguyên và Môi trường; riêng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận và trả lời 14.249 câu hỏi.

Trong thời gian vừa qua, với quan điểm xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã luôn quan tâm, chỉ đạo hoàn thiện chính sách pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, có liên quan mật thiết đến người dân và doanh nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai quyết liệt nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường, tăng cường cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, vẫn còn có những hạn chế, bất cập cần tiếp tục được rà soát, khắc phục, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước.

Để tiếp tục có các giải pháp hiệu quả tháo gỡ nhanh những vướng mắc, bất cập của nhân dân và doanh nghiệp trong thực hiện các chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp năm 2016 với sự tham gia của 63 Sở Tài nguyên và Môi trường trên cả nước với chủ đề: “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp”.

Nhân dân và doanh nghiệp có thể gửi câu hỏi đối với các đơn vị thuộc Bộ qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Bộ theo địa chỉ internet http://gltt.monre.gov.vn. Hoặc đối với các Sở Tài nguyên và Môi trường qua hệ thống do Bộ Tài nguyên và Môi trường chuyển đến và qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ internet http://têntỉnh.monre.gov.vn.

Thời gian tiếp nhận câu hỏi bắt đầu từ ngày 01/11/2016. Thời gian diễn ra giao lưu trực tuyến bắt đầu từ 08h00 ngày 07/11/2016 (Thứ Hai).

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ để xử lý kịp thời. Số điện thoại liên hệ hỗ trợ kỹ thuật và nội dung giao lưu qua tổng đài Bộ Tài nguyên và Môi trường: 04.37956868 số máy lẻ 1015, 1016; địa chỉ thư điện tử: gltt@monre.gov.vn và  phongtonghop@monre.gov.vn.

Nguồn: Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng