Các dự án xử lý nước thải đang được đẩy mạnh tại TP.HCMThành phố Hồ Chí Minh nỗ lực tìm cách tháo dỡ rào cản, đưa các dự án về đích như kỳ vọng của người dân.

Tuy các dự án vệ sinh môi trường (VSMT) còn gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai, nhưng Thành phố đang nỗ lực hết mình, từng bước tìm cách tháo dỡ các rào cản để đưa các dự án về đích như kỳ vọng của người dân.

Cụ thể, Dự án VSMT trường Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2 đã hoàn thành gói thầu XL01 thi công tuyến cống bao D3200 với chiều dài khoảng 8km. Đây là dự án quan trọng, với một trong những mục tiêu chính là hoàn chỉnh hệ thống thu gom, xử lý nước thải cho toàn bộ lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè và một phần của TP. Thử Đức thuộc quận 2 trước đây, nhằm cải thiện vấn đề vệ sinh môi trường và nâng cao sức khỏe người dân Thành phố. Dự án sử dụng nguồn vốn từ ngân hàng thế giới.

Mời các bạn cùng xem qua phóng sự ngắn do HTV thực hiện để hiểu thêm về Dự án:

Nguồn: HTV

Tin khác đã đăng