Cần Thơ: Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại Khu xử lý chất thải rắn Ô MônChủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, ông Võ Thành Thống vừa có văn bản chỉ đạo về việc xử lý rác tồn đọng, khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường tại Khu xử lý chất thải rắn Ô Môn.

Theo phản ánh của người dân sống xung quanh Khu xử lý chất thải rắn Ô Môn hiện nay, tình trạng phát tán mùi hôi, khói bụi và nước thải từ Khu xử lý chất thải rắn Ô môn đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt và tình hình sản xuất nông nghiệp của người dân. Vì vậy, để đảm bảo xử lý hết lượng rác vận chuyển về Khu xử lý chất thải rắn Ô Môn, tránh tình trạng tồn đọng rác gây ô nhiễm môi trường xung quanh Khu xử lý làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và đơn vị liên quan kiểm tra tình hình xử lý rác tại Khu xử lý chất thải rắn Ô Môn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ecotech Cần Thơ, đảm bảo lượng rác tiếp nhận vào phải được xử lý hết, không để tồn đọng rác. Trường hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ecotech Cần Thơ xử lý rác gây ô nhiễm môi trường thì tiến hành xử lý theo đúng quy định.

Chủ tịch yêu cầu Công an thành phố có trách nhiệm tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát diễn biến tình hình, đảm bảo an ninh trật tự tại Khu xử lý, không để xảy ra điểm nóng. Các cơ quan, đơn vị có liên quan cần thường xuyên kiểm tra quan trắc về khói, bụi và nước thải để công bố kết quả cho người dân biết.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ecotech Cần Thơ khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường, đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường (về khói thải bay ra tại miệng lò đốt, khí thải, nước thải, mùi hôi,…) tại Khu xử lý. Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trường hợp quá trình quản lý, vận hành lò đốt của Công ty gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân sống xung quanh Khu xử lý. Ngoài ra, nhanh chóng sắp xếp lao động và khắc phục hư hỏng của máy móc, thiết bị vận hành đốt rác, đảm bảo lò đốt vận hành đạt công suất thiết kế để xử lý hết lượng rác tiếp nhận hàng ngày và xử lý dứt điểm lượng rác còn tồn đọng tại Khu xử lý trong thời gian sớm nhất.

Nguồn: moitruong

Tin khác đã đăng