Cấp bách bảo vệ tài nguyên, môi trường ven biểnĐó là đề xuất của nhóm nghiên cứu đến từ Sở TN&MT tỉnh Bình Định và trường Đại học Huế gửi đến chính quyền tỉnh Bình Định mới đây.

binh-dinh

Từ năm 2015 đến nay, nhóm nghiên cứu này đã triển khai các hoạt động khảo sát, nghiên cứu về hiện trạng quản lý tài nguyên và bảo vêh môi trường vùng ven biển; đồng thời lập kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển của tỉnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

Kết quả khảo sát cho thấy, tài nguyên vùng ven biển tỉnh Bình Định phong phú, đa dạng, song đang đối diện trước tình trạng ô nhiễm môi trường và suy thoái tài nguyên; hầu hết các điểm nước mặt tại khu vực ven biển các huyện và thành phố Quy Nhơn đều có dấu hiệu bị ô nhiễm hữu cơ, vi sinh, chất dinh dưỡng do rác thải sinh hoạt.

Trước tình trạng trên, nhóm nghiên cứu đề nghị cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần có kế hoạch, định hướng khai thác tài nguyên biển, hoạt động nuôi trồng thủy sản, thực hiện cơ chế phối hợp với cộng đồng dân cư trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển. Đồng thời, quan tâm đầu tư, phát triển công nghệ cao; đẩy mạnh điều tra, khảo sát, quan trắc, nghiên cứu về TN&MT biển để sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển. Nghiên cứu, phân tích hiện trạng tài nguyên và dự báo môi trường biển; nghiên cứu ngăn ngừa và phòng chống tai biến môi trường; nghiên cứu quản lý môi trường biển; xây dựng tiềm lực về giám sát và nghiên cứu môi trường biển.

Nguồn: Bích Đào – Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng