Đà Nẵng: Dừng cấp sổ đỏ đối với đất nằm trong dự ánThông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng, UBND TP. Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo tạm dừng việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đối với một số trường hợp nằm trong dự án đã được UBND thành phố ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết.

images1771682_anh__1_

Dừng cấp sổ đỏ một số thửa đất nằm trong dự án nhằm hạn chế tình trạng chạy xây nhà trái phép để được cấp GCN QSD đất để được đền bù và bố trí tái định cư

Cụ thể, UBND thành phố vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tạm dừng việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất nằm trong ranh giới các dự án đã được UBND thành phố ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết mà có nguồn gốc sử dụng đất là nhận chuyển nhượng không đúng quy định (dạng hồ sơ 3 lá, 1 lá), tự ý chuyển mục đích từ các loại đất khác liền kề khu dân cư sang làm nhà ở, đất do tự khai phá lấn chiếm đất công hoặc có đơn xin giao đất làm nhà có UBND phường, xã xác nhận không đúng quy định (dạng hồ sơ 2 lá).

Đồng thời, UBND thành phố cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến các trường hợp nêu trên, tổng hợp và báo cáo UBND thành phố trước ngày 25/12.

Nguồn: TN&MT

Tin khác đã đăng