Hà Tĩnh hỗ trợ khắc phục ô nhiễm môi trường do mưa lũPhó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ động sử dụng ngân sách địa phương và số vật tư, hóa chất đã được Bộ Y tế hỗ trợ để khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh (các mặt hàng này chưa thực hiện dự trữ trong danh mục hàng dự trữ quốc gia năm 2016).


Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Y tế khẩn trương rà soát, đề xuất đưa mặt hàng thuốc phòng chống dịch bệnh cho người và hóa chất khử khuẩn, khử trùng xử lý nguồn nước vào dự trữ quốc gia theo đúng danh mục quy định tại Nghị định 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ để thực hiện từ năm 2017 bảo đảm chủ động đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Đồng thời, Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh thực hiện các biện pháp xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Nguồn: Bảo Châu – moitruong

Tin khác đã đăng