Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về môi trường năm 2016Sáng 04/10, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường với nội dung: Chuyên đề giám sát, thanh tra môi trường; Nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường dành cho cán bộ, công chức, viên chức của phòng Tài nguyên và Môi trường 24 quận – huyện và phường – xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, hội nghị còn có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

img_2785-1

Ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong những năm qua ngành tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trên cơ sở bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, sự chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố. Bên cạnh những kết quả đạt được, còn phải thừa nhận một thực tế là chất lượng môi trường nhiều nơi vẫn đang bị ô nhiễm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của người dân, do đó để thực hiện thắng lợi 7 Chương trình đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII đòi hỏi ngành tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường.

img_2825-1

Bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Hội nghị

Bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nêu:  Hội nghị lần này là dịp để Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương cùng nhau trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường tại 24 quận – huyện, đồng thời đề xuất các biện pháp tháo gỡ nhằm góp phần đạt được các mục tiêu đã đề ra. Đây cũng là cơ hội để lắng nghe, chia sẻ, thảo luận, bàn bạc về những định hướng, nhiệm vụ trong tâm của toàn ngành tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

img_2801

img_2807  img_2833

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về môi trường năm 2016 nhằm đánh giá tình hình quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua; giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành và có hiệu lực thi hành; thảo luận và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương về giám sát, thanh tra; nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. Trên cơ sở đó đề xuất cơ chế, chính sách quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thành phố và địa phương trong xử lý những vấn đề mang tính chiến lược về công tác quản lý môi trường, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 – 2020

Nguồn: Văn phòng Sở

Tin khác đã đăng