Kiên quyết xử lý dự án “treo”, vi phạm đất nông nghiệpKhá nhiều vấn đề trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Chính phủ được Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị làm rõ, trong một báo cáo vừa được gửi đến các vị đại biểu Quốc hội.

du-an-treo
Đề nghị Chính phủ kiên quyết xử lý dự án “treo”, vi phạm đất nông nghiệp. Ảnh: Hoàng Minh

Khá nhiều vấn đề trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Chính phủ được Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị làm rõ, trong một báo cáo vừa được gửi đến các vị đại biểu Quốc hội.

Đầu tiên, với đất nông nghiệp, Chính phủ báo cáo Quốc hội là diện tích đất nông nghiệp đạt 26.825 nghìn ha, tăng 275 nghìn ha (1,04%) so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra cho giai đoạn 2011 – 2015 (26.550 nghìn ha).

Tuy vậy, Ủy ban Kinh tế cho rằng, thực tế còn xảy ra hiện tượng các hộ gia đình, cá nhân được giao đất để sản xuất nông nghiệp nhưng không sử dụng, dẫn đến tình trạng đất hoang hóa, lãng phí. Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ bổ sung đánh giá về tình trạng này, làm rõ nguyên nhân và có giải pháp khắc phục cụ thể.

Riêng với đất lúa, Chính phủ cho biết diện tích đất trồng lúa đạt 4.039 nghìn ha, vượt 88 nghìn ha so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra (3.951 nghìn ha). Chỉ ra một số địa phương, diện tích đất trồng lúa giảm so với chỉ tiêu được giao, đặc biệt ở các tỉnh như: Thanh Hóa, Tây Ninh, Bến Tre, Đắc Nông, Bình Dương, Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân đất trồng lúa giảm ở các địa phương này.

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản chỉ đạt 573,90 nghìn ha, thấp hơn 176,1 nghìn ha so với chỉ tiêu của Quốc hội (750 nghìn ha) cũng là những con số được nêu tại báo cáo của Ủy ban Kinh tế.

Chính phủ nhận định việc chuyển diện tích đất trong nhóm đất nông nghiệp sang nuôi trồng thủy sản nước mặn ở một số địa phương đã có những ảnh hưởng không tốt đến ngành trồng trọt, nhất là trồng lúa. Đề nghị tiếp theo từ Ủy ban Kinh tế là Chính phủ làm rõ thêm diện tích đất trồng lúa bị ảnh hưởng tiêu cực do chuyển mục đích sử dụng đất sang nuôi trồng thủy sản.

Có ý kiến đề nghị Chính phủ đánh giá thêm ảnh hưởng của việc xây dựng thủy điện đến diện tích đất rừng. Băn khoăn từ Ủy ban Kinh tế còn ở chỗ cùng báo cáo về hiện trạng sử dụng đất của năm 2015, nhưng số liệu Chính phủ báo cáo tại kỳ họp thứ nhất lại chênh lệch với báo cáo ở kỳ họp này.

Chẳng hạn, diện tích đất quốc phòng đạt 287 nghìn ha, thấp hơn 85 nghìn ha so với chỉ tiêu của Quốc hội (372 nghìn ha), diện tích đất an ninh đạt 50 nghìn ha, thấp hơn 28 nghìn ha so với chỉ tiêu của Quốc hội (78 nghìn ha), đều có sự chênh lệch so với số liệu báo cáo Quốc hội tháng 4/2016.

Ủy ban Kinh tế còn đề nghị Chính phủ làm rõ tình hình sử dụng 3.154 nghìn ha diện tích đất phi nông nghiệp khác, đặc biệt là đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, tỷ lệ sử dụng đúng mục đích, sai mục đích.

Về phương hướng tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong thời gian tới, Thường trực Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ tình trạng “dự án treo” trong cả nước, để có giải pháp tháo gỡ trong thực hiện giải phóng mặt bằng, tránh trường hợp khi mặt bằng đã được giải phóng thì chủ đầu tư không đủ năng lực triển khai dự án, dẫn tới thất thu tài chính, đất bị bỏ hoang hóa.

Chính phủ còn được đề nghị có giải pháp mạnh mẽ, kiên quyết thu hồi diện tích đất nông nghiệp tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao mà không sử dụng, hoặc cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng không đúng mục đích sản xuất nông nghiệp.

Nguồn: Vy Huyền – Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng