Lập ban điều phối liên tỉnh quản lý lưu vực sôngTại buổi đối thoại bàn tròn cấp cao về quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Đà Nẵng – Quảng Nam diễn ra tại TP Hội An (Quảng Nam) ngày 24/11, 2 tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng xem xét đến việc thành lập ban điều phối chung giải quyết các vấn đề liên tỉnh liên vùng.

vu-gia-thu-bon
Lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn

Dự kiến, ban điều phối này bao gồm đại diện các lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng cùng các cơ quan quản lý lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ biển Quảng Nam – Đà Nẵng. Ban điều phối sẽ mời các tổ chức quốc tế tham gia với vai trò các nhà tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật trong giai đoạn thử nghiệm.

Phương thức hoạt động của ban dựa trên cơ chế phối hợp liên vùng, liên ngành và quản trị theo không gian. Vai trò lớn nhất của ban điều phối là kết nối, liên kết và điều chỉnh hành vi của các ngành trong quá trình khai thác sử dụng lưu vực sông và vùng bờ.

Ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam lý giải, cách quản lý lưu vực sông Vu Gia- Thu Bồn như hiện nay chưa thực sự hiệu quả nên việc thành lập một ban điều phối liên ngành, liên vùng là rất cần thiết.

Nguồn: Khánh Anh – Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng