Nhà máy XLNT Nhiêu lộc – Thị Nghè thuộc dự án VSMT Tp. HCM giai đoạn 2 – Điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trườngHiện đội ngũ kỹ sư tại công trường đang chia ca kíp, thi công ngày đêm để đảm bảo tiến độ đề ra.

Là dự án quan trọng trong việc gìn giữ vệ sinh môi trường TP.HCM, hiện nhà máy xử lý nước thải – hạng mục quan trọng nhất thuộc dự án VSMT TP.HCM giai đoạn 2 đang được triển khai các hạng mục quan trọng cuối cùng.

Dự án VSMT TP.HCM giai đoạn 2 sử dụng nguồn vốn từ Ngân hàng thế giới (World Bank). Một trong những mục tiêu chính của dự án là hoàn chỉnh hệ thống thu gom, xử lý nước thải cho toàn bộ khu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè, và một phần của TP. Thủ Đức thuộc khu vực quận 2 trước đây nhằm cải thiện vấn đề vệ sinh môi trường, và nâng cao sức khỏe người dân thành phố.

Chi tiết xem tại:

Nguồn: HTV Tin Tức

Tin khác đã đăng