Nhiều doanh nghiệp ngoại vào Việt Nam vì phí môi trường thấpViệc lựa chọn đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài dựa vào năm yếu tố, trong đó có thuế, phí môi trường thấp.

Nguồn: FBNC

Tin khác đã đăng