Những điểm mới trong cách tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thảiNghị định mới về quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định 53/2020/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (sau đây gọi tắt là Nghị định 53). Ngoài các nội dung kế thừa từ Nghị định 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, Nghị định 53 có một số nội dung mới như đối tượng chịu phí, đối tượng được miễn phí, mức phí bảo vệ môi trường, xác định số phí bảo vệ môi trường phải nộp.

Tìm hiểu chi tiết tại: Tin Tức Tài Chính

Tin khác đã đăng