Rà soát, cấp đất sản xuất cho người dân Tây BắcHiện nay, có một thực tế là người dân các vùng tái định cư thuộc các dự án thủy điện ở tỉnh vùng Tây Bắc đang thiếu đất sản xuất. Một số điểm tái định cư chưa tạo được quỹ đất sản xuất để giao cho đồng bào dân tộc tái định cư thủy điện theo định mức đã được phê duyệt.

tay-bac

Quỹ đất sản xuất ở vùng Tây Bắc không còn nhiều. Những diện tích đất đãgiao cho người dân tái định cư phần lớn có địa hình dốc, bạc màu, hiệu quả canh tác thấp.

Do đó để đảm bảo đất sản xuất cho người dân, Bộ trưởng- Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc yêu cầu, các địa phương tùy theo điều kiện thổ nhưỡng, trên cơ sở khảo sát về tiềm năng kinh tế, lợi ích môi trường của một số diện tích rừng nghèo, có thể tính đến việc chuyển đổi sang đất sản xuất cho người dân tái định cư.

Cùng với đó, tiến hành rà soát lại diện tích đất canh tác thực của các hộ dân sở tại, vì thực tế có nhiều hộ đất sản xuất còn khá lớn, có hộ bỏ hoang nhưng không nhường lại hoặc giao lại cho các hộ tái định cư.

Sau khi rà soát tổng thể sẽ phân chia lại để vừa bảo đảm hiệu quả sử dụng đất, vừa bảo đảm tăng quỹ đất sản xuất cho các hộ dân tái định cư.

Nguồn: Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng