Sở Tài Nguyên và Môi Trường làm việc với Tổng Cục quản lý đất đaiNgày 09/11/2016, đoàn công tác của Bộ TN&MT do Tổng Cục trưởng Tổng Cục quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở TN&MT thành phố Hồ Chí Minh trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai.

img_3152-1

Sở Tài Nguyên và Môi Trường làm việc với Tổng Cục quản lý đất đai

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo với Tổng Cục quản lý đất đai một số nội dung vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai tại thành phố Hồ Chí Minh từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành như: công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công tác giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; nghĩa vụ tài chính về đất đai; tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật đất đai;…Qua đó, Sở kiến nghị Tổng Cục quản lý đất đai ban hành văn bản hướng dẫn giải quyết các vướng mắc đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai để thành phố Hồ Chí Minh sớm giải tỏa số hồ sơ đang tồn đọng.

Sau khi nghe báo cáo các vướng mắc, khó khăn của Sở TN&MT thành phố Hồ Chí Minh, đoàn công tác của Bộ TN&MT đã ghi nhận những kiến nghị của Sở TN&MT để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét chỉ đạo. Tổng Cục quản lý đất đai đề nghị Sở TN&MT tiếp tục tăng cường thực hiện tốt hơn nữa công tác triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 góp phần tăng cường hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn: Sở TN&MT

Tin khác đã đăng