Sở TN&MT Lào Cai: Đẩy mạnh CCHC trong cấp GCNQSDĐThực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 (CCHC), Sở TN&MT Lào Cai đã triển khai xây dựng và hoàn thiện bộ thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực đất đai, trong đó đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), rút ngắn thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân khi đến giao dịch.

so-tnmt-lao-cai
Bộ phận một cửa tại Sở TN&MT Lào Cai.

Ông Nguyễn Tiến Kiều, Chi cục trưởng Chi cục quản lý Đất đai, Sở TN&MT Lào Cai, đánh giá: Kể từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực, công tác quản lý đất đai cơ bản đi vào nề nếp, khai thác sử dụng đất theo đúng quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt. Đặc biệt, thực hiện công tác cải cách hành chính theo hướng rút gọn các thủ tục hành chính giảm 30% thời gian so với những năm trước. Đảm bảo 100% thủ tục hành chính giải quyết đúng thời gian theo quy định.

Bên cạnh đó, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai luôn được niêm yết công khai tại Sở TN&MT, tạo sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp khi đến làm việc. Đồng thời, Sở TN&MT Lào Cai đã chỉ đạo các phòng ban liên quan, quán triệt đến đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các văn bản về cải cách hành chính của các cấp.

Nhờ đẩy mạnh thực hiện CCHC, trong năm 2016, Sở TN&MT đã cấp GCNQSDĐ cho 500 tổ chức, đạt 100% kế hoạch đề ra; đối với hộ gia đình, cá nhân cấp 17.052 GCN/14.597 giấy, đạt 117% kế hoạch. Đăng ký cấp GCNQSDĐ lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân 1.865/1.865 GCN, đạt 100% kế hoạch. Cấp đổi, cấp lại, chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế quyền sử dụng đất 4.491/4.241 giấy, đạt 106% kế hoạch.

Trong năm 2016, Sở TN&MT Lào Cai đã hướng dẫn UBND các huyện, các tổ chức hoàn thiện thủ tục về việc thu hồi đất, lập hồ sơ đăng ký biến động, lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp GCNQSDĐ. Đôn đốc các tổ chức lập và hoàn thiện hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất, hồ sơ thuê đất.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tiếp tục được triển khai đồng bộ. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư trong lĩnh vực đất đai cũng luôn được giải quyết kịp thời. Nhận thức của người dân được nâng cao vì thế các thủ tục cấp GCNQSDĐ cũng thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, trong lĩnh vực đất đai vẫn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc. Do một số văn bản hướng dẫn thuộc lĩnh vực đất đai chưa được ban hành kịp thời, luật đất đai còn chưa rõ ràng cụ thể nên mỗi nơi hiểu một ý; Quy định bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ở chưa rõ; chưa có quy định cụ thể đối với các trường hợp đã được GCNQSDĐ, sau khi có thông báo thu hồi đất có được thực hiện các quyền của người sử dụng đất hay không…

can-bo-so-tnmt

Cán bộ Sở TNMT đang đi đo đạc cấp GCNQSDĐ cho nhân dân.

Cộng thêm, việc lập hồ sơ, lưu trữ hồ sơ về đất đai trước đây chưa chặt chẽ gây khó khăn cho xác định nguồn gốc một số khu đất phức tạp, khó khăn trong quá trình xác minh lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ. Độ chính xác của tư liệu bản đồ kiểm kê đất đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ lâm nghiệp về diện tích không cao và có sự chồng lấn về các loại đất nên thường phát sinh diện tích đo đạc so với thiết kế kỹ thuật dự toán. Kinh phí chi cho đo đạc địa chính, lập hồ sơ địa chính còn hạn chế. Tại nhiều huyện do chưa có kinh phí đo đạc, sự không đồng bộ về hồ sơ địa chính dẫn đến những tranh chấp ranh giới khó xác định.

Trong thời gian tới, Sở TN&MT Lào Cai sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp, đổi GCNQSDĐ, trong đó chú trọng hoàn thành việc cấp mới GCN. Đôn đốc các đơn vị tư vấn báo cáo tiến độ triển khai kiểm kê đất đai năm 2016. Thực hiện cấp GCNQSDĐ, giao đất theo đúng quy định để người dân ổn định sản xuất, kinh doanh.

Tiếp tục tập trung CCHC theo hướng rà soát các giấy tờ không cần thiết trong thủ tục hành chính cấp GCNQSDĐ, phấn đấu rút ngắn thời gian thực hiện xuống khoảng 50% so với năm 2016 và đảm bảo 100%  giải quyết đúng thời gian theo quy định, tạo sự thoải mái cho doanh nghiệp và người dân khi tới giao dịch.

Do địa bàn đa số là đồi núi và đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, Sở TN&MT Lào Cai kiến nghị Bộ TN&MT thống nhất sử dụng bản đồ 1/50.000 để khi đo đạc cấp GCNQSDĐ lấy đó làm cơ sở dữ liệu chuẩn xác. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính cấp đủ 10% tổng thu ngân sách từ đất cho công tác đo đạc và cấp GCNQSDĐ. Đồng thời, để phục vụ tốt công tác quản lý đất đai thời gian tới, Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Lào Cai cần được bổ sung nhân lực để  hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nguồn: TN&MT

Tin khác đã đăng