Sơn La: Quy định lộ trình thực hiện giá dịch vụ thoát nước đô thị đến năm 2030UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND quy định lộ trình thực hiện giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Sơn La và huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La từ năm 2016 đến năm 2030.

anh-thi-cong-da-thoat-nuoc
Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Sơn La đang triển khai xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La. 

Theo đó, từ ngày 15/11/2016, tỉnh Sơn La sẽ tiến hành thu giá dịch vụ thoát nước với 4 nhóm đối tượng sinh sống, hoạt động tại các đô thị trên địa bàn thành phố Sơn La và huyện Mộc Châu xả nước thải vào hệ thống thoát nước, gồm: Hộ dân cư, cơ quan hành chính; kinh doanh nhà hàng, khách sạn; sản xuất nhỏ, rửa xe; nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện. Các đối tượng trả tiền giá dịch vụ thoát nước thì không phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Theo lộ trình này, tại TP Sơn La, mức giá dịch vụ thoát nước năm 2016 thấp nhất là hộ dân cư, cơ quan hành chính áp giá 1.000 đồng/m3, cao nhất là các nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện có giá 1.750 đồng/m3. Năm 2017, giá dịch vụ thoát nước với hộ dân cư, cơ quan hành chính tăng lên 1.500 đồng/m3; nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện 2.600 đồng/m3. Đến năm 2030, giá với hộ dân cư, cơ quan hành chính là 4.200 đồng/m3; với các nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện là 7.300 đồng/m3.

Riêng các cơ sở y tế, nhà máy, xí nghiệp mà nước thải đã được xử lý đảm bảo theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của nhà nước (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định) thì áp dụng giá như hộ dân cư, cơ quan hành chính.

Phương thức thu giá dịch vụ thoát nước áp dụng thu thông qua hóa đơn thu tiền nước đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sử dụng nước từ hệ thống nước sạch tập trung. Trường hợp không sử dụng sẽ do đơn vị quản lý, vận hành hệ thống thoát nước trực tiếp thu.

Lượng nước thải tiêu thụ được xác định theo Điều 25, Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trong đó, với nước thải sinh hoạt, các hộ, các tổ chức, cá nhân thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, khối lượng nước thải được tính bằng 100% khối lượng nước sạch tiêu thụ theo hóa đơn tiền nước. Trường hợp không sử dụng, khối lượng nước thải xả vào điểm đấu nối được tính bằng 2m3/người/tháng. Số người được xác định theo số nhân khẩu thực tế thường trú do UBND cấp xã xác nhận.

UBND tỉnh Sơn La giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở TN&MT… kiểm tra việc xây dựng, thực hiện quyết định giá dịch vụ thoát nước áp dụng cho các đối tượng có liên quan đến dịch vụ này tại địa phương, tham mưu cho UBND tỉnh để xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh. Đồng thời, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Xây dựng để theo dõi và điều chỉnh khi cần thiết.

Nguồn: Nguyễn Nga – Moitruong

Tin khác đã đăng