Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường biển tại tỉnh Thanh HóaĐể tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường biển tại địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phối hợp, thực hiện một số nội dung.

moi-truong-bien-thanh-hoa
Ảnh minh họa

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, quy định pháp luật về nhận chìm ở biển. (Nhận chìm ở biển là sự đánh chìm hoặc trút bỏ có chủ định xuống biển các vật, chất được nhận chìm ở biển theo quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo).

Hai là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về bảo vệ môi trường tại địa phương nói chung và công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở công nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sơn có hoạt động xả thải ra biển.

Ba là, rà soát các hoạt động nạo vét, duy tu các luồng hàng hải, cảng biển trên địa bàn và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải cấp giấy phép nhận chìm ở biển thực hiện đúng theo quy định của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

*Trong tháng 9 năm 2016 trên vùng biển thuộc tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra hiện tượng cá chết bất thường và hoạt động đổ vật liệu nạo vét gây ảnh hưởng đến môi trường, phát triển kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có các biện pháp xử lý để hạn chế cá tiếp tục bị chết, ngăn ngừa tình trạng sử dụng cá chết để ăn hoặc chế biến thực phẩm, thu gom, tiêu hủy cá chết đảm bảo vệ sinh, môi trường.

Nguồn: Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng