Thống nhất cơ chế xác định giá giao đất, cho thuê đất trong các khu, cụm công nghiệpĐể tính toán giao đất, cho thuê đất hợp lý, tránh kéo dài thời gian, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, HĐND tỉnh Hậu Giang đã thống nhất thông qua cơ chế xác định giá giao đất, cho thuê đất trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

gia-dat
Ảnh minh họa  

Đối với trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất (được Nhà nước giao đất, cho thuê đất) đã tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng trước ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành và chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì giá giao đất, cho thuê đất (đã bao gồm miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất) tối thiểu bằng hoặc lớn hơn tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các chi phí khác có liên quan trên tổng diện tích đất thu hồi (trừ phần diện tích đất công do Nhà nước quản lý không được bồi thường, hỗ trợ về đất như đất sông ngòi, kênh, rạch, đất giao thông, thủy lợi…).

Đối với các trường hợp còn lại, việc xác định giá đất, cho thuê đất thực hiện theo quy định hiện hành.

Nguồn: moitruong

Tin khác đã đăng