Tổ chức hoạt động đi bộ vì môi trườngThực hiện Kế hoạch số 3138/KH-UBND ngày 09/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về Kế hoạch tổ chức Lễ hội Nho và Vang - Ninh Thuận năm 2016, Chương trình tổng thể số 3550/CTr-BTC ngày 01/9/2016 của Ban Tổ chức Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2016 và Kế hoạch số 3522/KH-STNMT ngày 25/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức hoạt động đi bộ vì môi trường,

Sáng ngày 01/10/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hoạt động đi bộ vì môi trường với mục đích nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường cho cộng đồng; tạo điều kiện cho mọi người thể hiện tình yêu, trách nhiệm của mình đối với môi trường và góp phần thành công của Lễ hội Nho và Vang – Ninh Thuận năm 2016.

Hoạt động đi bộ vì môi trường diễn ra từ 06 giờ 00 đến 7 giờ 30 phút với đoạn đường đi bộ gần 4km dọc tuyến đường 16/4. Tham gia cùng đoàn đi bộ có đ/c Trần Minh Lực – UVBTVTU, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đ/c Lưu Xuân Vĩnh – UVBTVTU, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đ/c Lê Văn Bình – UVBTVTU, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với hơn 1.650 cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và người lao động đến từ các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, trường học.

 Một số hình ảnh tham gia hoạt động đi bộ vì môi trường

02

03

04

05

Nguồn: Sở TN&MT NT

Tin khác đã đăng