Xây dựng TPHCM trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tìnhSáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 445 đại biểu đại diện cho hơn 200.000 đảng viên của toàn Đảng bộ Thành phố. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

thanh-pho-van-minh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội sáng 14/10. Ảnh: Thanh Vũ.

– Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

– Thưa các vị đại biểu, khách quý,

– Thưa các đồng chí,

Hôm nay, tôi rất vui mừng về dự Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh – một Đảng bộ lớn có vị trí rất quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị khách quý cùng 445 đại biểu chính thức của Đại hội – những đảng viên ưu tú đại diện cho hơn 20 vạn đảng viên của Đảng bộ Thành phố, và qua các đồng chí, tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng bào, đồng chí, chiến sỹ Thành phố lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,

Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh là một sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thành phố, đồng thời thu hút sự quan tâm của nhân dân cả nước. Thành công của Đại hội chắc chắn sẽ đóng góp quan trọng vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai và lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ đại hội đảng bộ các cấp; đồng thời tích cực chuẩn bị dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự Đại hội của Đảng bộ Thành phố. Bộ Chính trị đã nghe Thường vụ Thành ủy báo cáo và đã có những ý kiến chỉ đạo cụ thể để Thành ủy hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội hôm nay. Báo cáo chính trị của Thành ủy đã thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, trí tuệ, dân chủ và đoàn kết; phản ánh khách quan, trung thực kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ Thành phố; dự báo tình hình và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các chủ trương và giải pháp cho nhiệm kỳ tới, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Thành phố.
Thưa các đồng chí,

5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ Thành phố cũng là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của toàn Đảng, đã diễn ra trong bối cảnh tình hình có nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh tình hình đất nước, khu vực, thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, mà Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn chịu tác động trực tiếp, thường xuyên; Đảng bộ và nhân dân Thành phố đã quán triệt và chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực; mang lại ngày càng nhiều lợi ích cho nhân dân Thành phố, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Nổi bật là:

Vị trí, vai trò đầu tàu về kinh tế-xã hội của Thành phố đối với khu vực và cả nước tiếp tục được phát huy, góp phần cùng cả nước kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Nhờ tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đúng hướng, phát triển của ngành dịch vụ, công nghiệp có giá trị gia tăng và hàm lượng khoa học-công nghệ cao, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nên đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế ngày càng tăng; chất lượng tăng trưởng được nâng cao, huy động được nhiều nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Tổng sản phẩm nội địa tăng bình quân 9,6%/năm, tăng dần trong 3 năm cuối nhiệm kỳ, chiếm tỉ trọng 21,5% GDP quốc gia; thu nhập bình quân đầu người trên 5.500 đô la Mỹ, gấp hơn 2,5 lần so với cả nước; đóng góp hơn 30% thu ngân sách nhà nước, tăng gấp 2 lần giai đoạn 2006-2010.

Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư xây dựng tích cực, ngày càng hình thành rõ nét đô thị văn minh, hiện đại với không gian đô thị không ngừng được mở rộng, tạo điều kiện cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tăng trưởng kinh tế luôn gắn với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; đã hoàn thành cơ bản chương trình giảm nghèo và chuyển sang giai đoạn mới rất ấn tượng với yêu cầu giảm nghèo bền vững.

Là một địa bàn chiến lược trọng yếu, Thành phố luôn quan tâm lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị-xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chủ động đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thế trận lòng dân và tiềm lực quốc phòng, an ninh; góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội của đất nước.

Công tác xây dựng Đảng bộ được chú trọng, tập trung cao. Thành ủy đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt kết quả bước đầu rất quan trọng cả trong nhận thức và hành động, góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.
Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; chất lượng, năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên; tận tụy chăm lo, phục vụ nhân dân. Cải cách hành chính, cải cách tư pháp có chuyển biến tích cực.

Những kết quả đạt được của Thành phố trong nhiệm kỳ qua là to lớn và rất quan trọng, tạo tiền đề để Thành phố tiếp tục phát triển trong những năm tới, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, góp phần làm nên thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 30 năm đổi mới. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích to lớn mà Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong 5 năm qua.

Bên cạnh những ưu điểm, kết quả nêu trên, Thành phố cũng còn những hạn chế, thiếu sót. Đó là: Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng; chuyển dịch cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế còn chậm; chất lượng tăng trưởng và năng lực hội nhập quốc tế chưa cao. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; kết cấu hạ tầng vẫn còn tình trạng quá tải, cản trở tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân; phát triển văn hóa chưa tương xứng với vai trò, vị trí là trung tâm lớn của vùng và cả nước; một số vấn đề xã hội bức xúc chậm được khắc phục; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố có thể gây bất ổn. Công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI trên một số mặt còn hạn chế; hệ thống chính trị có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tôi đề nghị Đại hội tập trung thảo luận kỹ, phân tích thật sâu sắc nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm để có giải pháp khắc phục có hiệu quả.

Thưa các đồng chí,

Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đất nước ta đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Tình hình đó đặt ra yêu cầu rất cao đối với Đảng và Nhà nước ta nói chung và đối với Đảng bộ và nhân dân Thành phố nói riêng.

Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình; giữ vai trò đầu tàu về kinh tế-xã hội; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học-công nghệ của khu vực Đông Nam Á là nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân Thành phố. Tôi cơ bản tán thành với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu cùng với các chương trình đột phá đã đề ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, làm rõ, bổ sung, hoàn thiện để thống nhất thực hiện. Tôi xin nhấn mạnh và lưu ý thêm mấy vấn đề sau:

Một là, Đảng bộ và nhân dân Thành phố cần nhận thức và luôn có ý thức sâu sắc, đầy đủ về vai trò, vị trí quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh – một đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị rất quan trọng của cả nước. Thành phố phải phát huy mạnh mẽ kết quả đạt được trong 5 năm qua và cả những kinh nghiệm thực tiễn qua 30 năm đổi mới, không ngừng phấn đấu vươn lên, không ngừng sáng tạo, năng động, hạn chế tối đa những mặt khiếm khuyết, khắc phục những vấn đề còn tồn tại để tiếp tục phát triển với chất lượng và tốc độ cao hơn mức bình quân chung của cả nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Hai là, huy động cao nhất các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để tạo sự đột phá trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là tập trung thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu nội ngành, cơ cấu giữa các ngành; phát triển nhanh dịch vụ, các ngành có hàm lượng tri thức, giá trị gia tăng cao, các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và nông nghiệp công nghệ cao. Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để các thành phần kinh tế cùng phát triển. Chủ động liên kết, hợp tác phát triển có hiệu quả tốt hơn trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và với các tỉnh, thành phố. Phấn đấu để Thành phố tiếp tục là đầu tàu về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo lập đồng bộ các loại thị trường trong sự nghiệp công nghiệp hóa,  hiện đại hóa.

Ba là, làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch; tập trung chỉ đạo và có những giải pháp đủ mạnh để huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước, đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông. Giải quyết cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông, úng ngập nước; kết nối hạ tầng các tỉnh, thành phố trong Vùng; tăng cường quản lý và bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng, hạn chế tác hại biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Tổ chức lại đời sống dân cư đồng thời với việc quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu đô thị vệ tinh theo hướng văn minh, hiện đại.

Bốn là, đổi mới và nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục-đào tạo, xây dựng con người, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, phát triển y tế kỹ thuật cao, giải quyết căn bản tình trạng quá tải ở các bệnh viện, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phát huy thành tựu giảm nghèo, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các tầng lớp dân cư. Chăm lo các gia đình liệt sỹ, thương binh, người có công và các đối tượng chính sách xã hội. Đầu tư tương xứng cho các hoạt động thể dục-thể thao, nâng cao thể chất của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Chú trọng phát triển mạnh và quản lý tốt các hoạt động văn hoá, tạo môi trường lành mạnh, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị tinh thần mang nét đặc trưng của Thành phố; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thật sự là Thành phố nghĩa tình.

Năm là, lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, lấy việc giữ vững ổn định để phát triển là lợi ích cao nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, tranh thủ tối đa các thuận lợi từ bên ngoài, kiên trì chính sách đối ngoại rộng mở, vừa hợp tác, vừa đấu tranh. Đề cao cảnh giác, chủ động ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu, hành động “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ. Thường xuyên nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương, các lực lượng, chủ động ngăn chặn và xử lý kiên quyết, kịp thời, khôn khéo, hiệu quả các tình huống phức tạp, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Chú trọng xây dựng và bảo vệ ở mỗi cơ sở, từ mỗi con người; kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế, bảo đảm mỗi bước tăng trưởng kinh tế đều tăng thêm hiệu quả xã hội, nâng cao khả năng tự bảo vệ và có đóng góp thiết thực vào việc tăng cường sức mạnh giữ nước, giữ vững ổn định chính trị-xã hội và hiện đại hóa quốc phòng, an ninh.

Sáu là, tiếp tục xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả cao hơn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, tập trung vào 4 nhóm giải pháp, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong việc ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giữ gìn bản chất cách mạng và sự trong sạch của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Thực hiện thật tốt công tác cán bộ, bao gồm cả việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí… xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực tốt, gắn bó mật thiết, tận tụy phục vụ nhân dân; chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ tuổi, cán bộ xuất thân từ công nhân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, làm cho chính quyền thực sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Phải đặt mình vào hoàn cảnh của người dân để lắng nghe và giải quyết kịp thời lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc, sao cho thấu tình, đạt lý. Cải cách hành chính phải đồng bộ về thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện quyết liệt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Bảy là, phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thật tốt các chính sách thuận lòng dân; chăm lo xây dựng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng lực lượng nòng cốt ở các lĩnh vực, địa bàn trọng yếu. Thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; làm tốt chính sách dân tộc, tôn giáo. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy lòng yêu nước, động viên mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Cùng với việc thảo luận các văn kiện, Đại hội có nhiệm vụ quan trọng là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu Đoàn Đại biểu của Đảng bộ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tôi mong rằng, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ khóa tới đủ mạnh, tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất và năng lực, với một cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính liên tục, kế thừa trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, được Đảng bộ và nhân dân tín nhiệm. Đại hội cũng sẽ bầu được những đồng chí tiêu biểu, đại diện xứng đáng cho ý chí, trí tuệ của Đảng bộ đi dự Đại hội XII của Đảng.

Thưa các đồng chí,

Thành phố Hồ Chí Minh có bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng vẻ vang. Những cống hiến của Thành phố cho đất nước, cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc là rất to lớn. Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước luôn tự hào về Thành phố và đang hướng về Đại hội của Đảng bộ Thành phố với niềm tin yêu sâu sắc, mong muốn Thành phố không ngừng phát triển nhanh, bền vững; Đảng bộ Thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, Đại hội chúng ta với tinh thần “vì cả nước, cùng cả nước”, tập trung trí tuệ, phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, tiếp tục đóng góp ý kiến để có những quyết định đúng đắn về phát triển Thành phố trong thời kỳ mới, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phồn vinh, văn minh, hiện đại; mãi mãi xứng đáng là Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, Thành phố Anh hùng, Thành đồng của Tổ quốc.

Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tiêu đề do tòa soạn đặt

Nguồn: tienphong

Tin khác đã đăng