Yên Bình (Yên Bái): 100% các xã có bản đồ địa chính trong năm 2017Chiều ngày 13/12, Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị triển khai dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính và cấp GCNQSDĐ lần đầu tại huyện Yên Bình. Theo kế hoạch đến ngày 31/12/2017 sẽ hoàn thành dự án.

toan-canh-hoi-nghi

Toàn cảnh hội nghị

Theo kế hoạch, việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ lần đầu trên địa bàn 26 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Bình theo địa giới hành chính của các xã, thị trấn đang quản lý trên địa bàn huyện. Sẽ tạo 1 bộ bản đồ địa chính khép kín địa giới hành chính của các xã theo tỷ lệ bản đồ, phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn huyện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác dữ liệu đất đai, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai trong giai đoạn hiện nay.

Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện dự án phải tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ TN&MT quy định về bản đồ địa chính; Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 1/6/2009 của Bộ TN&MT về việc hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình sản phẩm địa chính và các hướng dẫn của Sở TN&MT tỉnh Yên Bái.

Đồng thời, thực hiện các quy định lồng ghép việc đo đạc hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp GCNQSD, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính. Sản phẩm đo đạc bản đồ được nghiệm thu phải phục vụ tốt công tác cấp GCNQSD cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn các xã, thị trấn.

Tại hội nghị Sở TN&MT đã công bố Quyết định số 3453/QĐ-UBND ngày 9/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt đặt hàng các đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

Để giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch, ông Cao Minh Tuấn – Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã trực tiếp trả lời hơn 10 câu hỏi của lãnh đạo đến từ các xã trong huyện Yên Bình.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Cao Minh Tuấn – Phó Giám đốc Sở TN&MT đề nghị, huyện có văn bản chỉ đạo, đôn đốc nhắc nhở tới các xã để hoàn thành nhiệm kế hoạch. Yêu cầu UBND các xã sớm thành lập ban chỉ đạo tại cơ sở, các đơn vị thi công nhanh chóng có kế hoạch cụ thể, chi tiết để tập trung nhân lực máy móc tiến hành làm nhiệm vụ của mình. Đồng thời, các đơn vị thi công phải có ngay một buổi họp với bà con tại các thôn bản để mọi người nắm được nội dung cùng phối hợp thực hiện.

Nguồn: TN&MT

Tin khác đã đăng