Gia Lai: Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng 4.100 ha đấtUBND tỉnh Gia Lai vừa quyết định thu hồi hơn 4.100 ha đất sử dụng kém hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Quỹ đất này đã được UBND tỉnh quyết định giao cho các tổ chức, cá nhân và các cấp chính quyền địa phương trong tỉnh quản lý và triển khai thực hiện 722 dự án phục vụ kinh tế và dân sinh.

Tuy nhiên, qua rà soát và kiểm tra thực tế các công trình, dự án đều không phát huy hiệu quả và phần lớn đều sử dụng sai mục đích và kéo dài từ nhiều năm nay. Trong đó, các huyện Krôngpa, Đăk Đoa, Chư Sê… có nhiều công trình dự án nhất được bố trí đầu tư xây dựng trên quỹ đất từ 400 – 600ha/huyện và buộc phải thu hồi, bởi hiện trạng phần lớn diện tích đều bố trí trồng cây hàng năm, cây lâu năm không đúng với mục đích, yêu cầu của từng dự án.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Gia Lai, diện tích đất thu hồi sẽ được chuyển đổi mục đích sử dụng để phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2017 của địa phương. Do đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các ngành chức năng và các cấp chính quyền địa phương xây dựng quy hoạch, kế hoạch trên diện tích đất thu hồi để chuyển đổi mục đích sử dụng, trên cơ sở giao đất, cho thuê đất và triển khai xây dựng các công trình, dự án đạt hiệu quả, góp phần phục vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Nguồn: CTTĐT

Tin khác đã đăng