Hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý tài nguyên nướcTheo Báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước, trong tháng 2/2017 Cục đã thẩm định và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 04 giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Ảnh minh họa

Trong công tác xây dựng văn bản pháp luật, Cục đang thực hiện xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định mức thu, phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý, sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Nghị định 142/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước (sửa đổi); Thông tư Quy định việc bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; Thông tư quan trắc, giám sát tài nguyên nước.

Bên cạnh đó, Cục tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ khác như:  Thực hiện xây dựng chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Cục (sửa đổi); dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học tài nguyên nước; theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa, đôn đốc, kiểm tra các hồ chứa đảm bảo việc xả nước xuống hạ du theo đúng Quy trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện Đề án thành lập tổ chức lưu vực sông theo ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ;…

Cũng theo báo cáo, dự kiến các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2017, Cục sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên; chuẩn bị nội dung phiên họp Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước; tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nước thế giới 22/3 tại Bắc Ninh; thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước;…

Nguồn: Xuân Phương – TN&MT

Tin khác đã đăng