Kế hoạch điều tiết nước hồ chứa thủy điện Bản Vẽ năm 2017Sau khi nghiên cứu đề xuất của tỉnh Nghệ An về điều chỉnh kế hoạch điều tiết nước hồ chứa thủy điện Bản Vẽ, ý kiến của các Bộ, ngành và nhận định xu thế thời tiết năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất phương án kiến nghị điều chỉnh giảm lưu lượng xả nước trung bình ngày của hồ Bản Vẽ trong khoảng thời gian từ 21/02 đến ngày 15/4/2017 từ không nhỏ hơn 142 m3/s xuống 75 m3/s. Đồng thời, trong khoảng thời gian này hồ Khe Bố vận hành xả nước liên tục xuống hạ du với lưu lượng 95,5 m3/s.

Nhà máy thủy điện Bản Vẽ (Ảnh: Báo Nghệ An)
Đối với thời gian từ 16/4 đến hết mùa cạn năm 2017, tùy thuộc vào diễn biến thời tiết, lưu lượng về, mực nước hồ Bản Vẽ và dòng chảy trên sông, việc điều chỉnh chế độ xả của các hồ sẽ được xem xét, quyết định sau.

Bộ cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan và các đơn vị quản lý, vận hành công trình khai thác, sử dụng nước trên địa bàn (đặc biệt các đơn vị quản lý, vận hành đập Đô Lương và cống Nam Đàn) theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, lưu lượng về, lưu lượng xả và mực nước hồ Bản Vẽ và dòng chảy trên sông để có kế hoạch sử dụng nước ở hạ du cho phù hợp.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc lấy nước của các công trình khai thác, sử dụng nước trên sông và việc thực hiện Quy trình của các đơn vị quản lý, vận hành hồ, bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước của các hồ chứa. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh chế độ xả nước hồ Bản Vẽ sau ngày 16/4/2017, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An lập kế hoạch, phương án gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để thống nhất chỉ đạo các hồ điều tiết xả nước cho hạ du.

Nguồn: Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng