Kon Tum phê duyệt giá khởi điểm của các điểm mỏ để đấu giá quyền khai thác khoáng sảnUBND tỉnh Kon Tum vừa phê duyệt giá khởi điểm của các điểm mỏ để đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2017.

Theo đó, phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2017 đối với 13 điểm mỏ chưa thăm dò phê duyệt trữ lượng, cụ thể: Giá khởi điểm được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) theo quy định tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 19/11/2016 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 54/2014/BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Liên Bộ: Tài nguyên và Môi trường – Tài chính. Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí khảo sát thăm dò, đánh giá trữ lượng; chi phí lập hồ sơ khai thác mỏ sau khi trúng đấu giá; các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác có liên quan.

Đối với dự toán Đề án thăm dò khoáng sản, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan căn cứ suất đầu tư thực tế khi thăm dò loại khoáng sản dự kiến đấu giá ở khu vực chưa có kết quả thăm dò để tính toán, quyết định và công bố, làm cơ sở đánh giá về tiêu chí vốn chủ sở hữu của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản khi xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Nguồn: Khánh An – Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng