Phác họa bức tranh hiện trạng môi trường đầm, vịnhSở TN&MT Phú Yên vừa được UBND tỉnh này cho phép thực hiện điều tra, đánh giá sức chịu tải môi trường một số đầm, vịnh ở Phú Yên.

Nhiệm vụ trên được triển khai từ nay đến năm 2019, nhằm thực hiện Luật Tài nguyên, môi trường biển và Hải đảo; đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Theo đó, Sở TN&MT sẽ kiểm kê, đánh giá đặc trưng các nguồn gây ô nhiễm và chất lượng môi trường nước mặt; xác định khả năng chịu tải môi trường, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước và phân vùng rủi ro ô nhiễm chất lượng nước mặt; đánh giá tác động do ô nhiễm môi trường đến các hệ sinh thái, ngành nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, du lịch và dịch vụ; đồng thời đưa ra các giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường.

Việc phác họa bức tranh hiện trạng môi trường các đầm, vịnh sẽ là căn cứ khoa học để Phú Yên đề xuất chính sách, xác định hạn mức xả thải đối với các khu vực xung quanh các đầm, vịnh ven biển của tỉnh, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế gắn liền với bảo tồn đa dạng sinh học; bảo vệ môi trường phát triển thủy sản kết hợp du lịch.

Nguồn: K.Linh – CTTĐT

Tin khác đã đăng