Thái Nguyên: Hội thảo về bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sảnNgày 30/3, Sở Tài nguyên & Môi trường Thái Nguyên đã tổ chức Hội thảo về phổ biến quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản.

Các đại biểu đã nghe các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh bao gồm: Đánh giá tác động môi trường; hệ thống hóa các quy định pháp luật; quản lý chất thải; quan trắc và nghĩa vụ tài chính môi trường. Các đại biểu cũng được phổ biến một số quy định mới về phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản theo Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016. Theo đó, đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là hoạt động khai thác dầu thô, khí thiên nhiên, khí than, khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim loại. Khung mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản khác cũng được quy định rõ theo Biểu khung mức phí trong Nghị định…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận và được các cơ quan chức năng giải đáp những thắc mắc về tình hình thu, nộp quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh và phổ biến một số thông tư, nghị định khác có liên quan. Theo đó, trong 3 năm, từ 2014 đến 2016, nhìn chung các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính trong việc nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Trong 3 năm, tổng số tiền thu được từ phí bảo vệ môi trường đạt 256 tỷ đồng. Số tiền trên được điều tiết 100% về ngân sách huyện là những địa phương có hoạt động khai thác khoáng sản để thực hiện nhiệm vụ khắc phục suy thoái, ô nhiễm môi trường, tái tạo lại cảnh quan, hạn chế các tác động xấu đối với địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản.

Nguồn: moitruong

Tin khác đã đăng