Thừa Thiên Huế: Thành lập Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng cấp xãMới đây, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định thành lập Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tại một số xã điểm trên địa bàn tỉnh.

Người dân xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền tham gia quản lý rừng

Để thực hiện Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành lập Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng cấp xã, bao gồm các xã Hồng Thủy (huyện A Lưới), xã Hương Lộc (huyện Nam Đông), xã Xuân Lộc (huyện Phú Lộc), xã Phong Mỹ (huyện Phong Điền), xã Bình Điền (TX. Hương Trà) và xã Phú Sơn (TX. Hương Thủy).

Theo đó, Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tại các xã là một tổ chức tài chính nhà nước, hạch toán độc lập, hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc UBND xã quản lý.

Nhiệm vụ của Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng đó là vận động các chủ rừng tại địa phương tự nguyện tham gia đóng góp kinh phí xây dựng Quỹ; Tiếp nhận và quản lý nguồn tài chính do tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và các chương trình, dự án hỗ trợ cho công tác bảo vệ và phát triển rừng của địa phương.

Ngoài ra, còn tổ chức lập và thực hiện kế hoạch quản lý bảo vệ và phát triển rừng hàng năm của địa phương; Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí do Quỹ huy động; Thực hiện các quy định của pháp luật về thống kê, kế toán và chế độ báo cáo cấp trên; Bảo toàn, phát triển nguồn vốn Quỹ.

Quyết định cũng nêu rõ quyền hạn, nguồn kinh phí hoạt động và nội dung chi, chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp xã.

Nguồn: Đức Linh – TN&MT

Tin khác đã đăng