Vĩnh Long: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt trên 93%Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Vĩnh Long, thực hiện dự án hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai, đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành công tác đo đạc lập bản đồ địa chính dạng số, hệ tọa độ VN- 2000 cho 109/109 xã/ phường/ thị trấn với tổng diện tích đo đạc là 152.573,21ha.

Hiện, toàn tỉnh đã đăng ký được 595.338/617.428 thửa, tăng thêm 29.585 thửa so năm 2015 và nâng tỷ lệ thửa đăng ký từ 93% lên 96,42%.

Trong 496.731 thửa đất đã in giấy chứng nhận, có 454.421 giấy đã được cấp thẩm quyền ký, trong đó đã tổ chức cấp phát giấy chứng nhận cho các chủ sử dụng đất được 423.272 giấy, đạt 93,15%.

Còn lại 42.310 thửa đã in giấy chứng nhận nhưng chưa trình cấp có thẩm quyền ký. Nguyên nhân là do chờ người dân bổ sung thủ tục, thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Hiện toàn tỉnh còn 98.607 thửa chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, chiếm 6,56%. Nguyên nhân do có lấn chiếm, thuộc khu vực đất trong tuyến dân cư bị lệch diện tích…

Nguồn: Bùi Thọ – CTTĐT

Tin khác đã đăng