KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA NHÀ THẦU XL02CÔNG BỐ TÀI LIỆU: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA NHÀ THẦU – GÓI THẦU XL02 Ban Quản lý Đầu tư Dự án Vệ sinh Môi trường Thành phố Hồ Chí  Minh – giai đoạn 2 Địa chỉ:Số 12 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 (lầu 8) Điện […]

CÔNG BỐ TÀI LIỆU: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA NHÀ THẦU – GÓI THẦU XL02

Ban Quản lý Đầu tư Dự án Vệ sinh Môi trường Thành phố Hồ Chí  Minh – giai đoạn 2

Địa chỉ:Số 12 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 (lầu 8)

Điện thoại: (08) 39142903      Fax: (08) 39142983     Email: ima-ces@vnn.vn

Mã số thuế: 0303365271

Công bố tài liệu chính thức như sau:

  1. Tên gói thầu: XL-02 “Thiết kế – Xây dựng – Vận hành Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc – Thị Nghè”
  2. Tên dự án: Dự án Vệ sinh Môi trường Thành phố Hồ Chí  Minh – giai đoạn 2
  3. Tài liệu: Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của nhà thầu AVJ.

Tin khác đã đăng