Mở đề xuất tài chính gói thầu TV-01 “Tư vấn giám sát thi công tuyến cống bao và Nhà máy Xử lý nước thải”Trên cơ sở ý kiến không phản đối của WB ngày 27/10/2016, đồng thời xét báo cáo Thẩm định kết quả đánh giá đề xuất kỹ thuật của trung tâm Tư vấn Đấu thầu và Hỗ trợ Đầu tư (Sở KHĐT TP. HCM), Ban QLĐT đã phê duyệt danh sách các nhà thầu đạt điểm […]

Trên cơ sở ý kiến không phản đối của WB ngày 27/10/2016, đồng thời xét báo cáo Thẩm định kết quả đánh giá đề xuất kỹ thuật của trung tâm Tư vấn Đấu thầu và Hỗ trợ Đầu tư (Sở KHĐT TP. HCM), Ban QLĐT đã phê duyệt danh sách các nhà thầu đạt điểm kỹ thuật để tiến hành mở hồ sơ đề xuất tài chính. Vào lúc 9.AM ngày 11/11/2016, Ban QLĐT đã tiến hành mở Hồ sơ đề xuất tài chính của các nhà thầu đạt điểm kỹ thuật.

Tham dự buổi mở thầu có Ông Vương Hải Long – GĐ Ban QLĐT, đại diện Sở GTVT (Cơ quan chủ quản), Tư vấn đấu thầu: Công ty MTV. Buổi mở đề xuất tài chính đã được Ban QLĐT cùng tư vấn đấu thầu thực hiện đúng theo hướng dẫn của WB và Luật Đấu thầu.

Ngay sau khi hoàn tất công tác mở thầu, Ban QLĐT đã có báo cáo cho WB về kết quả mở đề xuất. Để sớm hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu, Ban QLĐT cũng đã yêu cầu tư vấn hổ trợ đấu thầu sớm tổ chức đánh giá và trình Chủ Đầu tư xem xét, phê duyệt.

Tin khác đã đăng