Bảo đảm tiến độ dự án vệ sinh môi trường TP Hồ Chí MinhDự án được triển khai tại quận 2, nhằm hoàn chỉnh hệ thống thu gom, xử lý nước thải cho toàn bộ lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè và quận 2; khôi phục và bảo tồn hệ sinh thái sông Sài Gòn, hạ lưu sông Đồng Nai; cải thiện sức khỏe người dân cũng […]

Dự án được triển khai tại quận 2, nhằm hoàn chỉnh hệ thống thu gom, xử lý nước thải cho toàn bộ lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè và quận 2; khôi phục và bảo tồn hệ sinh thái sông Sài Gòn, hạ lưu sông Đồng Nai; cải thiện sức khỏe người dân cũng như chỉnh trang đô thị. Trong dự án, có hai hạng mục lớn nhất và quan trọng nhất là xây dựng Nhà máy Xử lý nước thải Nhiêu Lộc – Thị Nghè trên diện tích 38,4755 ha (tại phường Thạnh Mỹ Lợi), có công suất thủy lực 480.000 m3/ngày và 34.000 m3/giờ, công suất hữu cơ tương đương 620.000 PE và xây dựng tuyến cống thu gom nước thải (từ giếng Bờ Đông – đã xây dựng ở giai đoạn 1) đến nhà máy xử lý nước thải. Sau khi xây dựng hoàn chỉnh toàn bộ dự án, nguồn nước thải sinh hoạt trong lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè và quận 2 sẽ được xử lý đạt tiêu chuẩn loại A.

1

Ông Vương Hải Long, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư (BQLĐT – chủ đầu tư) dự án Vệ sinh môi trường TP Hồ Chí Minh (giai đoạn 2) cho biết, vừa qua để bảo đảm tiến độ dự án, trên cơ sở chủ trương chấp thuận của UBND thành phố, BQL dự án đã không gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng và tiến hành thanh lý hợp đồng gói thầu PP-04 “Thiết kế chi tiết, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Nhà máy xử lý nước thải” đối với Công ty Tư vấn công nghệ và quản lý môi trường (CEEM), vì tiến độ chậm trễ, chất lượng không bảo đảm, ảnh hưởng tiến độ chung của dự án. Đồng thời, UBND thành phố Hồ Chí Minh và WB thống nhất bổ sung gói thầu TV-10 “Hoàn chỉnh hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc – Thị Nghè”, tiến hành đấu thầu lựa chọn tư vấn mới, để thực hiện công việc còn lại của gói thầu PP-04.

Cụ thể, hợp đồng gói thầu PP-04 do BQLĐT ký với CEEM ngày 25-1-2014, thời gian thực hiện 16 tháng với giá trị là 810 nghìn ơ-rô. Đây là gói thầu thuộc tiểu dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án vệ sinh môi trường TP Hồ Chí Minh (giai đoạn 2). Cho đến thời điểm hết thời gian thực hiện hợp đồng, tư vấn CEEM mới thực hiện được 65% giá trị khối lượng, nên được thanh toán hơn 525 nghìn ơ-rô (bao gồm thuế), gồm các nội dung công việc như rà soát báo cáo nghiên cứu khả thi (chậm 2,5 tháng); khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, xây dựng cơ sở dữ liệu (chậm 5,5 tháng); lập hồ sơ mời sơ tuyển (chậm 1,5 tháng), thiết kế tham khảo; nhưng các nội dung còn lại chưa thực hiện xong (trong đó quan trọng nhất là hồ sơ mời thầu) và chất lượng không bảo đảm.

Về tình hình thực hiện dự án, hiện tại BQLĐT đã ký hợp đồng được 6/12 gói thầu tư vấn và 2/3 gói thầu mua sắm. Các gói thầu còn lại đang được BQLĐT đẩy nhanh tiến độ hoàn tất công tác đấu thầu, ký hợp đồng vào cuối năm 2016, đầu năm 2017; công tác giải phóng mặt bằng cũng đang được UBND quận 2 đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm theo đúng cam kết với nhà tài trợ WB và bảo đảm hoàn thành dự án trước thời điểm đóng các khoản vay.

Nguồn: Trần Xuân Tình – nhandan.com

Tin khác đã đăng