Giới thiệu chung

BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ DỰ ÁN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban Quản lý Đầu tư Dự án Vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 4422/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân thành phố trực thuộc Sở Giao thông vận tải. Ban Quản lý Đầu tư dự án Vệ sinh môi trường thành phố là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng để hoạt động theo quy định.

Địa chỉ : Lầu 8, số 12 Võ Văn Kiệt Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 01. Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08)3 9142.903

Fax : (08) 393142.903