Chung sức nâng cao cảnh quan kênh Nhiêu LộcChương trình “Sạch hơn nhé Sài Gòn” – thuộc giai đoạn 2 Dự án Vệ sinh môi trường TP. HCM, đã phối hợp chính quyền và người dân dọc tuyến kênh Nhiêu Lộc để thực hiện quét dọn vệ sinh, cải thiện cảnh quan. Chi tiết tại: Nguồn: HTV

Chương trình “Sạch hơn nhé Sài Gòn” – thuộc giai đoạn 2 Dự án Vệ sinh môi trường TP. HCM, đã phối hợp chính quyền và người dân dọc tuyến kênh Nhiêu Lộc để thực hiện quét dọn vệ sinh, cải thiện cảnh quan.

Chi tiết tại:

Nguồn: HTV

Tin khác đã đăng