Vì sao các hộ gia đình cần đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải do dự án VSMT TP.HCM xây dựng?Để dự án VSMT TP.HCM đạt được mục tiêu, cần xây dựng hệ thống thu gom hoàn chỉnh, đồng bộ, và đặc biệt là khép kín từ các công trình vệ sinh hộ gia đình để đấu nối vào hệ thống thu gom.

Nước thải sau sinh hoạt sẽ chảy ra các con kênh đổ vào các dòng sông lớn, từ đó, nước lại được tuần hoàn quay lại các con kênh vào thành phố. Nước sông cũng được gom về nhà máy xử lý thành nước sạch cung cấp cho người dân sử dụng. Do đó, nhiệm vụ cấp thiết được đặt ra là cần có giải pháp xử lý nước thải đã qua sử dụng trước khi đưa trở lại môi trường. Đây cũng là mục địch của Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM. Để dự án đạt được mục tiêu, cần xây dựng hệ thống thu gom hoàn chỉnh, đồng bộ, và đặc biệt là khép kín từ các công trình vệ sinh hộ gia đình để đấu nối vào hệ thống thu gom.

Tìm hiểu thêm qua video tại Facebook của dự án: Link

Tin khác đã đăng