Quy trình xử lý nước thải tại bể xử lý của Dự án VSMT TP.HCMNước sạch không tự sinh ra. Nguồn nước đạt chuẩn, có thể sử dụng an toàn trong sinh hoạt cần được xử lý qua một hệ thống với các quy trình nghiêm ngặt.

Nhà máy xử lý nước thải của Dự án hiện đang áp dụng công nghệ MBBR với công suất 480,000 m3 ngày đêm. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn loại A.

Quy trình xử lý nước thải để đạt được thành quả này được giải thích qua video sau đây: Link

Tin khác đã đăng