Bộ TN&MT và T.Ư Đoàn ký kết phối hợp giai đoạn 2017-2022Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong ký kết chương trình phối hợp trong lĩnh vực tài nguyên môi trường giai đoạn 2017-2022.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong ký kết chương trình phối hợp trong lĩnh vực tài nguyên môi trường giai đoạn 2017-2022.

Bảo vệ môi trường là phong trào trọng tâm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Theo báo cáo kết quả triển khai chương trình phối hợp hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2016, hai bên đã đã phối hợp chặt chẽ trong công tác triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường trong đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi; các hoạt động phối hợp được chỉ đạo xuyên suốt từ trung ương đến các địa phương.

Nhiều hoạt động bảo vệ môi trường thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia như: Ngày nước Thế giới; Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Ngày Môi trường thế giới; Tuần lễ Biển và Hải đảo; Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Bên cạnh đó, những hoạt động thường niên của Đoàn thanh niên như Tháng Thanh niên, chiến dịch Thanh Niên tình nguyện hè…, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đều phát động thanh thiếu niên cả nước tổ chức nhiều hoạt động ra quân tuyên truyền và tham gia bảo vệ môi trường.

Trong các hoạt động của mình, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đều tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về bảo vệ tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, ở một số hoạt động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường và điều kiện sống của người dân đều được các cấp đoàn quan tâm triển khai gắn với các chương trình, mô hình cụ thể, thiết thực được các cấp chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà ghi nhận những nỗ lực và thành quả của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thanh thiếu niên cả nước đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và nhận thức chung của cộng đồng về công tác BVMT

Phát biểu tại buổi ký kết, thay mặt Bộ TN&MT, Bộ trưởng Trần Hồng Hà trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, những nỗ lực trong hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của từng đoàn viên trong suốt thời gian vừa qua.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết những nỗ lực và thành quả của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thanh thiếu niên cả nước đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và nhận thức chung của cộng đồng về việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường bền vững hiện tại cũng như trong tương lai.

Bộ trưởng mong muốn thông qua chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022, Bộ TN&MT và T.Ư Đoàn sẽ phát huy được sức trẻ, sáng tạo, của lực lượng ĐVTN. Bộ trưởng hy vọng rằng, với sự nhiệt huyết của các ĐVTN sẽ làm thay đổi từ nhận thức đến hành động trong toàn cộng đồng, góp phần chuyển biến căn bản, toàn diện trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH.

Bộ trưởng cũng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ TN&MT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ hơn và có các cơ chế, hoạt động hỗ trợ thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu để đạt hiệu quả cao nhất, vì mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong xác định các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu sẽ là một trong những trọng tâm của phong trào thanh thiếu niên và công tác Đoàn trong thời gian tới

Đồng ý với đề nghị của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong khẳng định kết quả đạt được của các chương trình, hoạt động của tuổi trẻ cả nước tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tài là điểm nhấn lớn, thành công lớn của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua.

Trong thời gian tới, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong xác định: “Chúng tôi xác định các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu sẽ là một trong những trọng tâm của phong trào thanh thiếu niên và công tác Đoàn trong thời gian tới”.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ tuổi trẻ” của T.Ư Đoàn cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của Bộ TN&MT

Tăng cường quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên

Trong chương trình ký kết giai đoạn 2017-2022, Bộ TN&MT và Trung ương Đoàn sẽ  tăng cường sự phối hợp trong các hoạt động quản lý, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên và thiếu niên, nhi đồng trong các hoạt động quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục góp phần thay đổi thái độ, hành vi của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ TN&MT, chủ động phòng tránh thiên tai và ứng phó với BĐKH, góp phần hình thành lớp thanh niên có ý thức và hành vi thân thiên với môi trường.

Theo đó, hai bên sẽ tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên, nhi đồng và các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tài nguyên và môi trường” của Bộ TN&MT cho các cá nhân xuất sắc

Biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp phối hợp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường các cấp trong triển khai công tác tuyên truyền, vận động, quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tổ chức phát động phong trào thanh niên tham gia bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; cũng như phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Phát hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình thanh niên bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, phát huy vai trò của thanh niên tham gia hỗ trợ xử lý các sự cố môi trường, tích cực phát hiện, ngăn chặn và kịp thời tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về TN&MT. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phản biện các dự án, công trình môi trường tại địa phương góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả trong triển khai thực hiện các dự án, công trình.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác BVMT, ứng phó với BĐKH

Trong giai đoạn 2017 – 2022, T.Ư Đoàn và Bộ TN&MT thống nhất phối hợp tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Thanh thiếu niên tham gia bảo vệ môi trường” và đề án “Thanh niên xung kích ứng phó với biến đổi khí hậu”; Chỉ đạo triển khai các nội dung của Đề án. Đề xuất thực hiện các nội dung trong Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020.

Nguồn: Khương Trung

Tin khác đã đăng