Bộ tranh tuyên truyền về hành vi vệ sinh dành cho học sinhChăm sóc và giáo dục vệ sinh cho học sinh là một việc rất quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là việc rèn luyện những thói quen vệ sinh và hành vi văn minh đó là nhiệm vụ rất cần thiết. Giúp cho cơ thể học sinh phát triển tốt, chống đỡ được các bệnh tật, tránh được những dị tật, thích nghi được với điều kiện sống, hình thành những thói quen cơ bản.

*** Click vào ảnh để xem bản đầy đủ

Tin khác đã đăng