Cách phân loại và xử lý rác thải rắnTìm hiểu cách phân loại và xử lý rác thải rắn

Công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn là một trong những vấn đề cấp thiết trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Luật Bảo vệ môi trường 2020 đưa ra 06 Điều quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt.

Tìm hiểu thêm tại: Cách phân loại và xử lý rác thải rắn

Nguồn: HTV

Tin khác đã đăng