Cần chủ động đề xuất xây dựng Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia và lưu vực sôngĐó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm được Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Cục Quản lý tài nguyên nước chiều ngày 23/12 tại Hà Nội. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cục.


Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh cho biết, năm 2016, Xác định công tác xây dựng thể chế và các văn bản quy phạm pháp luật là ưu tiên hàng đầu, Cục đã hoàn thiện và trình Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức thu, phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý, sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; trình Bộ ban hành Thông tư 24/2016/TT-BTNMT quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. Hiện Cục đangkhẩn trương hoàn thiện 02 Thông tư Quy định việc bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; Thông tư quan trắc, giám sát tài nguyên nước.

Cũng trong năm 2016, Cục đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ ngành, địa phương hoàn thiện nhiều đề án, chương trình như Đề án tổ chức Lưu vực sông; Đề án nghiên cứu đánh giá việc khai thác sử dụng nước ngầm và tác động đến vấn đề sụt lún nền đất khu vực TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đồng bằng sông Cửu Long;“Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng-Thái Bình…


Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy phát biểu tại Hội nghị 

Công tác thanh tra, kiểm tra được Cục thường xuyên  chú trọng,. Cục đã phối hợp với Thanh tra Bộ kiểm tra quy trình vận hành hồ chứa tại miền Trung – Tây Nguyên; kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa đối với công trình thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, Sê San, Đăk Mi 4, Srêpok 4A và An Khê – Ka Nak; kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước trong quản lý, vận hành đối với công trình thủy điện Hố Hô; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông Cả, sông Mã, sông Hồng, sông Đồng Nai, sông Trà Khúc, sông Kôn – Hà Thanh và sông Hương theo Kế hoạch thanh tra năm 2016.

Về cấp phép tài nguyên nước, tính đến ngày 07/12/2016, Cục Quản lý tài nguyên nước đã cấp 35 giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước. Các hồ sơ cấp phép đều được tiếp nhận, xử lý đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo thời hạn theo quy định.

Bên cạnh đó, công tác khoa học và công nghệ và hợp tác quốc tế tiếp tục được triển khai hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước. Các hoạt động phổ biến, tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên nước được thực hiện thường xuyên góp phần làm thay đổi nhận thức, hành vi, thói quen và cách ứng xử với tài nguyên nước.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh báo cáo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đánh giá cao và ghi nhận nỗ lực của Cục Quản lý tài nguyên nước đã hoàn thành tốt kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất trong năm 2016.

“Năm 2016, Cục Quản lý tài nguyên nước đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác. Trong đó, nổi bật nhất là hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật và tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra. Cục đã tập trung chỉ đạo và tổ chức xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật cùng nhiều đề án, chương trình. Đặc biệt, Nghị định quy định mức thu, phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý, sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đã ghi “dấu ấn” trong việc “kinh tế hóa” tài nguyên.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra đã được quan tâm, tăng cường. Mặc dù chưa có thanh tra chuyên ngành, Cục Quản lý tài nguyên nước đã chủ động phối hợp với các đơn vị để kiểm tra về bảo vệ môi trường nước lưu vực sông và các quy trình vận hành liên hồ chứa.” – Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển nói.

Thứ trưởng đề nghị, trong thời gian tới, Cục Quản lý tài nguyên nước phối hợp với các địa phương trong quản lý nhà nước về tài nguyên nước; chủ động đề xuất xây dựng quy hoạch tài nguyên nước tầm quốc gia và lưu vực sông; tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra;…

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trong những năm tới, Thứ trưởng đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước cần phải tập trung vào một số nội dung trọng tâm như:

Thứ nhất, hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Luật tài nguyên nước; trong đó, trọng tâm là việc xây dựng các định mức kinh tế – kỹ thuật làm cơ sở “kinh tế hóa” tài nguyên nước .

Thứ hai, đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản và lập quy hoạch tài nguyên nước phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước.

Thứ ba, kiện toàn tổ chức bộ máy như bộ phận thanh tra chuyên ngành; Ủy ban lưu vực sông, Chi cục quản lý lưu vực sông, Viện khoa học tài nguyên nước… để đảm bảo yêu cầu công tác quản lý tài nguyên nước ngày càng cao.

Thứ tư, tăng cường nghiên cứu khoa học công nghệ để ứng dụng vào sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong chia sẻ lợi ích khai thác, sử dụng nguồn nước chung cũng như học hỏi kinh nghiệm quản lý tài nguyên nước.

Toàn cảnh Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, thay mặt Cục Quản lý tài nguyên nước, Cục trưởng Hoàng Văn Bẩy gửi lời cảm ơn chân thành tới sự chỉ đạo sát sao của Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển và sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các đơn vị thuộc Bộ. Đồng thời, hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu và triển khai thực hiện hiệu quả những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng trong thời gian tới.

Nguồn: CTTĐT

Tin khác đã đăng