Chương trình Tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: Ngày càng phát huy hiệu quả tích cựcThời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình Tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (CTTD NS&VSMTNT). PV Báo Bình Ðịnh đã phỏng vấn ông Nguyễn Ðình Sơn, Giám đốc NHCSXH tỉnh, quanh vấn đề này.

viewimage

Người dân xã Ân Tường Đông (Hoài Ân) đến điểm giao dịch của NHCSXH tại xã để vay vốn xây dựng công trình nước sạch và công trình vệ sinh.

* Xin ông có thể cho biết những điểm mới của CTTD NS&VSMTNT?

– Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia NS&VSMTNT, trong những năm qua, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, tỉnh ta đã đầu tư xây dựng 136 công trình cấp nước tập trung phục vụ nước sinh hoạt cho người dân khu vực nông thôn. Tuy vậy, vẫn còn nhiều hộ dân chưa có điều kiện về tài chính để lắp đặt đường ống đưa nước từ các cụm vòi chính về nhà để sử dụng và chưa xây dựng nhà vệ sinh đúng quy chuẩn. Nhằm giải quyết những khó khăn, hạn chế nói trên, năm 2004, Chính phủ đã ban hành Quyết định 62 về việc giải quyết vốn vay cho người dân khu vực nông thôn để đầu tư xây dựng các công trình NS&VSMTNT.

Theo Quyết định 62, đối tượng vay vốn là tất cả các hộ dân có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú dài hạn tại khu vực nông thôn; hộ chưa có công trình nước sạch, công trình vệ sinh hoặc đã có nhưng chưa đạt tiêu chuẩn về nước sạch, chưa đảm bảo vệ sinh môi trường. Mỗi hộ được vay vốn để xây dựng 2 công trình, mỗi công trình được vay tối đa 4 triệu đồng.
\Từ năm 2013 đến nay, Chính phủ đã nhiều lần điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định 62. Cụ thể: Từ ngày 1.5.2014, mỗi hộ được vay vốn để xây dựng 2 công trình, mỗi công trình được vay 6 triệu đồng. Lãi suất cũng được điều chỉnh từ 0,9%/tháng giảm còn 0,8%/tháng (áp dụng từ ngày 9.10.2013). Thời hạn cho vay tối đa là 5 năm. Thủ tục vay vốn cũng đơn giản hơn, hộ vay vốn không cần phải thế chấp tài sản. Căn cứ vào giấy đề nghị vay vốn, dự toán công trình của người dân và hợp đồng tín dụng được duyệt, NHCSXH sẽ giải quyết vốn vay.  Với quy định mới nêu trên, người dân sẽ có nhiều thuận lợi để vay vốn đầu tư xây dựng công trình nước sạch, công trình vệ sinh; việc hoàn trả vốn vay cũng dễ dàng hơn trước nhiều.

* NHCSXH tỉnh đã triển khai CTTD NS&VSMTNT như thế nào, kết quả ra sao, thưa ông?

– Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh, NHCSXH tỉnh đã phối hợp với Sở NN&PTNT và các hội, đoàn thể trong tỉnh phổ biến CTTD  NS&VSMTNT đến người dân khu vực nông thôn trong tỉnh; hướng dẫn người dân làm các thủ tục vay vốn; lựa chọn các mô hình mẫu, thiết kế mẫu phù hợp với điều kiện kinh tế và địa điểm xây dựng công trình của mỗi hộ.

Để người dân tiếp cận nhanh nguồn vốn vay ưu đãi, NHCSXH đã thành lập 159 điểm giao dịch với khách hàng tại trụ sở UBND cấp xã. Tại các điểm giao dịch, chúng tôi thông báo cho khách hàng biết các chính sách cho vay vốn ưu đãi của Chính phủ, trong đó có CTTD NS&VSMTNT. Các tổ chức chính trị xã hội, như: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên cũng đã nhận ủy thác với ngân hàng giải quyết vốn vay cho hội viên, đồng thời thành lập tổ tiết kiệm và vay vốn (TK-VV) tại thôn, bản làng. Thông qua tổ TK-VV, người dân vừa có thể gửi tiền tiết kiệm và vay vốn từ NHCSXH để đầu tư xây dựng các công trình nước sạch và công trình vệ sinh. Mỗi tháng ít nhất một lần ngân hàng có một ngày giao dịch với khách hàng tại xã, nên việc vay vốn và hoàn trả nợ vay rất thuận lợi.

Nhờ vậy, năm 2014, tổng dư nợ của CTTD NS&VSMTNT là 114,198 tỉ đồng với 18.281 hộ vay. Hầu hết các hộ vay vốn đều đã đầu tư xây dựng 2 công trình. 5 tháng đầu năm 2015, NHCSXH đã giải quyết vốn vay cho 1.764 hộ dân với số tiền 19,717 tỉ đồng (bình quân mỗi hộ vay 11 triệu đồng), đưa tổng dư nợ lên 133,915 tỉ đồng, số khách hàng tăng lên 18.786 hộ. Tiền vay 6 triệu đồng/công trình là không lớn, lãi suất vốn vay thấp, thời gian hoàn trả vốn dài đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hoàn trả nợ vay, nên người dân rất phấn khởi khi được vay vốn từ Chương trình. Qua kiểm tra cho thấy, các hộ vay vốn đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, các công trình nước sạch và công trình vệ sinh đã phát huy tác dụng. Điều đáng mừng là nhiều hộ vay chưa đến hạn trả nhưng đã trả nợ cho ngân hàng, nên việc thu hồi nợ trong dân khá thuận lợi.

* NHCSXH tỉnh có giải pháp gì để đẩy mạnh CTTD NS&VSMTNT trong thời gian đến?

– Có thể nói, nguồn vốn tín dụng NS&VSMTNT đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đầu tư xây dựng công trình nước sạch, công trình vệ sinh, góp phần tích cực trong việc giải quyết nước sinh hoạt và bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn. Bởi vậy, triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh Chương trình là việc làm cần thiết. NHCSXH sẽ củng cố và duy trì các điểm giao dịch và tổ TK-VV ở cơ sở; tập trung đào tạo nâng cao năng lực cho các cán bộ tham gia tín dụng như: Ban giảm nghèo cấp xã, Ban quản lý tổ TK-VV… đảm bảo chất lượng phục vụ và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của ngân hàng.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách tín dụng về NS&VSMTNT, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ở khu vực nông thôn tiếp cận và vay vốn với lãi suất ưu đãi để xây dựng các công trình nước sạch và công trình vệ sinh. NHCSXH cũng sẽ tiếp tục kiểm tra, kiểm soát các bên tham gia tín dụng NS&VSMTNT, như các hội, đoàn thể nhận ủy thác, tổ TK-VV, các thành viên ban đại diện các cấp của NHCSXH. Mặt khác, chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác thu hồi nợ để tiếp tục cho những hộ có nhu cầu vay đầu tư xây dựng công trình nước sạch và công trình vệ sinh.

* Xin cảm ơn ông!

PHẠM TIẾN SỸ (Thực hiện)

Tin khác đã đăng