Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn Nhà thầu theo Hợp đồng Thiết kế – Thi công – Vận hành nhà máy xử lý nước thảiNgày 26 tháng 5 năm 2016, Sở Giao thông vận tải, Ngân hàng Thế giới và Ban Quản lý Đầu tư dự án Vệ sinh môi trường Thành phố đã tổ chức Hội thảo để chia sẻ những kinh nghiệm về lựa chọn nhà thầu theo hình thức Hợp đồng Thiết kế - Xây dựng – Vận hành (DBO)

Ngày 26 tháng 5 năm 2016, Sở Giao thông vận tải, Ngân hàng Thế giới và Ban Quản lý Đầu tư dự án Vệ sinh môi trường Thành phố đã tổ chức Hội thảo để chia sẻ những kinh nghiệm về lựa chọn nhà thầu theo hình thức Hợp đồng Thiết kế – Xây dựng – Vận hành (DBO) để Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, lựa chọn nhà thầu cho gói thầu XL-02 Thiết kế – Thi công – vận hành nhà máy xử lý nước thải thuộc dự án Vệ sinh môi trường Thành phố – Giai đoạn 2.

Tham dự Hội thảo gồm các Chuyên gia cao cấp của WB về đấu thầu như bà Anna , ông Trần Trung Kiên và Ông Lê Duy Hưng – Đồng chủ nhiệm dự án. Về phía Việt nam gồm Bộ ngành – TW như đại diện Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Kinh tế Xây dựng – Bộ Xây dựng, đại diện các Sở ngành của Thành phố như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố….

Như phát biểu mở đầu Hội thảo của ông Lê Hoàng Minh – PGĐ SỞ GTVT, các quy định về lựa chọn nhà thầu theo hình thức Hợp đồng DBO hiện tại chưa có quy định. Tuy nhiên, đây là mình thức đã thực hiện nhiều nước trên Thế giới. Với hình thức Hợp đồng trên, chủ dự án có thể “khai thác” được sự sáng tạo của nhà thầu trong việc đề xuất các giải pháp công nghệ, giải pháp thi công… (D – Design) trong bước Thiết kế, việc tổ chức thi công (B – Build), đồng thời khi Nhà máy xử lý nước thải xây dựng hoàn thành, nhà thầu phải tổ chức việc vận hành (O – Operating) một cách hiệu quả nhất. Việc vừa Thiết kế – Thi công – Vận hành đảm bảo tính liên tục, tính trách nhiệm và không thể “đổ lỗi” cho bất kỳ bên nào khi sản phẩm đưa vào vận hành, khai thác.

Qua Hội thảo, với các kinh nghiệm được các Chuyên gia của WB chia sẻ, các ý kiến của các Bộ ngành TW cho thấy việc tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu XL-02 theo hình thức Hợp đồng DBO đối với nhà máy Xử lý nước thải thuộc dự án Vệ sinh môi trường – Giai đoạn 2 là cần thiết và phù hợp. Tuy nhiên, trong hồ sơ mời thầu cần yêu cầu nhà thầu chào giá vận hành đến 10 năm (thay vì 5 năm như dự án đã nêu), các giải pháp công nghệ phải bám theo các công nghệ đã được Tư vấn nghiên cứu trong Nghiên cứu khả thi của dự án. Mặt khác, Hội thảo cũng thống nhất việc lựa chọn nhà thầu cần thực hiện theo các hướng dẫn của WB như Mục 3 Điều 3 của Luật Đấu thầu.

Lê Quang Việt
Ban Quản lý Đầu tư dự án Vệ sinh môi trường TP

Tin khác đã đăng