[Infographic] – 10 loại mâyNgày Khí tượng Thế giới (23/3) năm nay có chủ đề “Hiểu biết về mây” nhằm nhấn mạnh vai trò của quan trắc mây trong dự báo khí hậu. Việc phân loại mây được thực hiện từ thế kỷ 19. Theo Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), mây được chia thành 10 loại chính, tùy thuộc vào độ cao, hình dáng và tính chất.

Tin khác đã đăng